Rozwiązania

Po rozmowach przy kawie doszliśmy do wniosku, że należy poznać parę zagadnień, które pomagają poszerzyć nasze spojrzenie na otaczające nas środowisko, ludzi  i nas samych. Uzmysłowiliśmy sobie, że połączenie teorii z praktyką, może niezbyt ładnie brzmi, ale działa!


planowanie Planowanie i organizacja

Jest to proces ustalania sobie małych kroków realizacyjnych podczas określania i wyznaczaniem celów oraz zadań, które należy wykonać przy osiąganiu zamierzonych efektów …

 

 


coins Zarządzanie finansami osobistymi

Jest to proces związany z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem zarobionych pieniędzy w sposób korzystny dla swojego gospodarstwa domowego …

 

 


cashflowPrzepływ towarów i usług

Jest to proces określające sposób przepływu towarów i usług pomiędzy ludźmi wykonujących pewien zespół czynności w celu zwiększenia obopólnych korzyści …

 

 

 

 

washington-dc-on-the-map-3_2369938 Techniki sprzedaży i organizacja rynku

Jest to proces promowania towarów i usług bezpośrednio konsumentom oraz rozbudowa i rozwój Twojego działania w określonym regionie …

 

 

 


keyboard-621830_1280Projekty biznesowe budowania sukcesu

Jest to proces budowy mechanizmu generowanie zysków i kreowania stabilnej pozycji na wybranym rynku …